Bookli er et bookingsystem udviklet til padel. Systemet bruges af Padel Club og PadelPadel. Bookli er udviklet af virksomheden PadelBase.

Support: Alt support vedrørende den enkelte booking, skal ske til lokationen for din booking.

Kontakt: Ved spørgsmål, interesse eller andet, er du velkommen til at skrive til info@bookli.dk eller ringe på 42 96 22 52.

© Bookli - CVR: 41211318

Privatlivspolitik
Opdateret 06/04/2021

PadelBase ApS
Lyshøjen 14 B st
8520 Lystrup
CVR: 41211318
Email: info@bookli.dk

Information om behandling af personoplysninger
Din datasikkerhed er vigtig for os, og vi vægter derfor højt, at dine data håndteres på en ansvarlig måde. Nedenfor kan du læse, hvordan PadelBase ApS behandler personoplysninger om dig, når vi agerer som dataansvarlig. Du kan også læse om, hvilke rettigheder du har i forbindelse med vores behandling.

PadelBase ApS rolle som dataansvarlige
I forbindelse med driften af vores virksomhed behandler vi en række personoplysninger. Det gør vi for, at vi kan servicere dig bedst muligt. Vi indsamler og behandler hovedsageligt almindelige (ikke følsomme) data.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte PadelBase ApS her:

PadelBase ApS
Kobbelhave 15
6000 Kolding
info@bookli.dk

Hvilke personoplysninger vi indsamler og formålet
Vi behandler personoplysninger om dig i en række forskellige situationer. Læs nærmere nedenfor om vores behandling i de forskellige situationer.

Registrering af dig som ny bruger hos PadelBase ApS
Når du opretter en bruger hos PadelBase ApS, accepterer du, at vi må indsamle og behandle personoplysninger om dig. Vi behandler personoplysninger om dit navn, e-mailadresse, fødselsdato, telefonnummer, adresse og øvrige oplysninger, som du giver til os.

Vi behandler personoplysninger med det formål at kunne opfylde aftalen med vores brugere, med henblik på at levere ydelserne, fakturere, føre statistik og foretage kvalitetsstyring samt for at opretholde vores brugerregistrer og yde generel service, markedsføring og salg over for vores brugere og potentielle brugere.

Vi benytter dit fornavn og efternavn på vores displays og infoskærme i vores center.

Vores grundlag for behandlingen er aftalen med dig (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra b).

“Venner” på platformen
En anden eller flere andre brugere kan tilføje dig som “ven/med- /modspiller”, og dermed hurtigere og nemmere tilføje dig til en booking.

Administration og håndtering af brugerkonti
Når du har en brugerkonto hos PadelBase ApS, foretages der håndtering og administration af din brugerkonto. PadelBase ApS behandler de personoplysninger, som fremgår af din konto, brugernummer og fremmøde i vores center.

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at kunne administrere dine bookinger og for at kunne levere vores ydelser til dig.

Du kan til enhver tid opdatere dine oplysninger eller slette din konto ved at logge ind på vores hjemmeside.

Vores grundlag for behandlingen er aftalen med dig (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra b) eller vores legitime interesser (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f).

Kundeservice og andre kommunikationsformer
Når du kontakter vores kundeservice via e-mail, chat eller telefon mv. registrerer vi de personoplysninger, som du giver os.

Formålet med PadelBase ApS brug af disse personoplysninger er at servicere og assistere dig på dine forespørgsler samt at behandle dine anmodninger om at udøve dine brugerrettigheder.

Desuden er formålet med behandlingen af personoplysningerne at videreudvikle, tilpasse og forbedre vores tjenester og funktioner baseret på brugernes fælles præferencer og anvendelser.

Vores grundlag for behandlingen er vores legitime interesser (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f).

Modtagere af markedsføring
Når du modtager markedsføring fra PadelBase ApS, behandler vi oplysninger om dit navn, hjemmeadresse, e-mailadresse, telefonnummer mv.

Vi behandler også oplysninger om dine præferencer i forhold til markedsføring eller kommunikation samt din brug af den markedsføring, vi sender til dig (herunder f.eks. om du har åbnet en e-mail fra os, om e-mailen er læst, og hvilke links du har åbnet), og oplysninger, som du i øvrigt giver til os.

Vi behandler dine oplysninger med henblik på markedsføring af vores virksomhed og virksomhedens produkter, oprettelse og administration af dig som abonnent på markedsføring mv. Vi bruger oplysningerne om dine præferencer og din brug, for at forstå den måde, som vores kunder tager imod vores markedsføring, og for at forbedre markedsføringen over for dig og vores øvrige kunder fremadrettet.

Vi sender kun markedsføringsmateriale til dig på e-mail, sms eller via anden elektronisk kanal, når vi har indhente dit samtykke hertil, når dette er påkrævet i henhold til markedsføringslovens regler.

Vi bruger også data om dig til at vise dig indhold på vores og andres sider baseret på dine aktiviteter og præferencer, og til at begrænse antallet af gange du ser det samme indhold, samt til måling af effektiviteten af vores indhold og markedsføring.

Vores grundlag for behandlingen er vores legitime interesser (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f) og/eller dit samtykke (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og markedsføringslovens § 10).

Øvrige generelle formål med behandlingen
Vi kan berige de oplysninger som er beskrevet ovenfor med information fra andre kilder. Det kan være offentlig tilgængelig information – herunder information, som vi får igennem almindelige tilgængelige kilder.

Oplysninger, som vi har indhentet til de formål, som er beskrevet ovenfor, kan PadelBase ApS desuden behandle med henblik på overholdelse af love og regler, som PadelBase ApS er underlagt i forbindelse med driften af vores virksomhed eller for at opfylde forskellige indberetnings- eller oplysningsforpligtelser i henhold til gældende love og regler (Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c).

Hvis PadelBase ApS sælger hele eller en del af vores virksomhed eller sælger eller overfører vores aktiver eller på anden måde er involveret i en fusion eller overførsel af hele eller en væsentlig del af vores virksomhed, kan PadelBase ApS overføre dine oplysninger til den part eller de parter, der er involveret i overførslen som led i denne transaktion, når det kan ske i henhold til lovgivningen (Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Endeligt kan PadelBase ApS behandle dine personoplysninger for at håndhæve eller forsvare vores eller tredjemands juridiske rettigheder eller legitime interesser, i tilfælde hvor dette er nødvendigt, sagligt og proportionelt (Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c).

MINDREÅRIGE
Deling af dine data med andre

PadelBase ApS kan videregive dine persondata til andre leverandører og/eller serviceudbydere i forbindelse med den almindelige drift af vores forretning.

PadelBase ApS kan endvidere videregive dine persondata til en offentlig myndighed i situationer, hvor vi konkret er forpligtiget til at videregive dine persondata i medfør af lovgivning og underretningsforpligtigelser, som vi er underlagt.

Vi forsøger at begrænse videregivelsen af persondata i personhenførbar form og dermed videregivelsen af oplysninger, som kan henføres til dig personligt.

PadelBase ApS overlader desuden dine personoplysninger til databehandlere, fx i forbindelse med administration af vores IT-systemer, herunder bookingsystem og i forbindelse med markedsføring. Vores databehandlere behandler alene dine personoplysninger til vores formål og på vores instruks. Vi indgår databehandleraftaler med vores databehandlere for at sikre, at den nødvendige sikkerhed er på plads og for at beskytte oplysningerne og overholde vores databeskyttelsesforpligtelser.

Overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS
Vi kan i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger overføre oplysningerne til lande uden for EU/EØS. Databeskyttelseslovgivningen i disse lande kan være lempeligere, end den er i Danmark og det øvrige EU/EØS. I visse lande har EU-Kommissionen dog fastlagt, at databeskyttelsesniveauet er på højde med det beskyttelsesniveau, der er i EU/EØS. Hvis vi overfører personoplysninger til lande, hvor det ikke er tilfældet, vil overførslen af dine personoplysninger til disse lande uden for EU/EØS ske på baggrund af de af EU-Kommissionen udarbejdede standardoverførelseskontrakter, eller andet lignende overførselsgrundlag, der er specielt udarbejdet for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

Du kan læse mere om overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS på EU-Kommissionens hjemmesiden.

Ønsker du yderligere information om vores overførsel af oplysninger til lande uden for EU/EØS, er du velkommen til at kontakte os på info@bookli.dk

Opbevaringsperiode, dataintegritet og sikkerhed
Dine personoplysninger opbevares ikke længere, end det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil de er indsamlet. Når dine oplysninger ikke længere er nødvendige, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

Hvis du har registreret en konto via vores hjemmeside, opbevarer vi dine personoplysninger, så længe din konto er aktiv.

Endvidere opbevarer PadelBase ApS dine personoplysninger så længe det er nødvendigt, for at vi kan opfylde vores juridiske forpligtelser i henhold til gældende lovgivning.

Det er vores politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Informationssikkerhed er den forretningsrisiko, der er prioriteret højest i PadelBase ApS. Vi arbejder seriøst og professionelt med informationssikkerhed. Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre databeskyttelse for alle de personoplysninger, som vi behandler. Vi gennemfører regelmæssigt interne opfølgninger i forhold til tilstrækkeligheden og efterlevelsen af politikker og foranstaltninger.

Dine rettigheder
Som registreret har du en række rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Du kan – ubetinget og til enhver tid – trække ethvert samtykke tilbage. Det kan ske ved at sende en e-mail til os (se e-mail ovenfor). Tilbagekaldelse af dit samtykke vil ikke have nogen negativ indvirkning. Det kan dog betyde, at vi ikke fremover kan opfylde specifikke anmodninger fra dig. Tilbagekaldelse af dit samtykke vil ikke påvirke lovligheden af behandlingen på grundlag af samtykke, inden det trækkes tilbage. Endvidere vil det ikke påvirke nogen behandling, der udføres på anden lovlig basis.

Du kan desuden – ubetinget og til enhver tid – gøre indsigelser gældende på vores behandling, når den sker på baggrund af vores legitime interesse.

Dine rettigheder omfatter også følgende:

Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig.
Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget og ufuldstændige personoplysninger fuldstændiggjort.
Ret til sletning (retten til at blive glemt): I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig, inden det tidspunkt hvor vi almindeligvis vil slette dine oplysninger.
Ret til begrænsning af behandling: Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
Ret til at gøre indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, og altid hvis behandlingen er med henblik på direkte markedsføring.
Ret til dataportabilitet: Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden.
Ret til at indgive klage: Du kan til enhver tid indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af personoplysninger. Se mere www.datatilsynet.dk, hvor du også kan finde yderligere information om dine rettigheder som registreret.

Opdateringer
Vi evaluerer og opdaterer løbende denne Privatlivspolitik. Det er derfor en god idé at holde dig regelmæssigt opdateret. Øverst kan du se, hvornår den sidst er blev opdateret. Den seneste version vil altid være tilgængelig på vores hjemmesider.

Information om brug af cookies
Nedenfor kan du læse, hvordan PadelBase ApS bruger egne cookies og cookies fra tredjeparter til at analysere, hvordan vores onlineaktiviteter anvendes.

Nogle af PadelBase ApS sider har indhold, som kun kan vises, hvis der gemmes cookies. Data fra cookies bruges også til at indsamle personhenførbare oplysninger i markedsføringsøjemed.

En cookie er en lille tekstfil, som gemmes i webbrowseren på din computer, smartphone, iPad eller hvad du ellers surfer på nettet med, når du besøger hjemmesider. Cookies gør det muligt at genkende din computer mv. og samle information om din adfærd på nettet, herunder hvilke sider og funktioner der besøges med din browser, samt sikre at den fungerer rent teknisk.

Vi bruger også disse oplysninger til at indsamle statistikker om brugen af vores tjenester og funktioner, udføre analyser, levere indhold, der er skræddersyet til dine interesser og til at servicere vores brugere, annoncører, udgivere, kunder og partnere. Vi tillader også tredjepart at indsamle oplysninger om dig gennem sporingsteknologier.

I nogle tilfælde er cookies den eneste måde at få et website til at fungere efter hensigten. En cookie er en passiv fil, og den kan derfor ikke indsamle oplysninger på din computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Den er anonym og indeholder ingen personoplysninger. Cookies anvendes af stort set alle websites.

Vores grundlag for behandlingen er samtykke (jfr. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 litra a) vores legitime interesser (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f) og cookiebekendtgørelsen § 3.

Kontakt: Ved spørgsmål eller andet, er man velkommen til at skrive til info@bookli.dk eller ringe 42 96 22 52.